Interpelacje Klubu Radnych

Interpelacje Klubu Radnych

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, jako Klub Radnych Grupa Morska Cała Naprzód złożyliśmy interpelację w sprawie dodatkowych stojaków na rowery przy Bielikach, zarówno na lewo jak i prawobrzeżu. Nasza interpelacja odniosła skutek i jak wynika z odpowiedzi Prezydenta do 30.06.2019 pojawi się ich więcej.
Pracujemy jeszcze nad tym aby ta ilość była zdwojona.
Złożyliśmy również interpelację aby na parkingu przy plaży na Warszowie możliwe było bezpłatne parkowanie samochodów mieszkańców w godzinach 15-19.