Modernizacja terminala promowego

Modernizacja terminala promowego

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ogłosił przetarg na prace budowlane związane z modernizacją terminala promowego i dostosowania go do obsługi transportu intermodalnego. zakres planowanych prac obejmuje min:

— modernizację stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej Ht=12,0 i dopuszczalnej Hdop=13,0m,

— przedłużenie stanowiska nr 5 o stanowisko nr 6 tak, aby została utworzona jedna linia cumownicza o parametrach jw.,

— wykonanie robót czerpalnych i umocnienie dna,

— przebudowę rampy stanowiska nr 5 w celu umożliwienia obsługi promów o szerokości do 35 m

— likwidację torów kolejowych nr 81, nr 82, nr 83,

— modernizację torów kolejowych, budowę dwóch torów przeładunkowych,

— budowę estakady łączącej projektowane place składowe i stanowiącej drugi, nowy wjazd na teren terminala.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z funduszy unijnych w ramach projektu “autostrady morskie” i wpłynie na zwiększenie konkurencyjności terminala na rynku oraz pozwoli na zwiększenie jego przepustowości jak również pośrednio przyczyni się do ochrony środowiska.

fot. K.Milewski