Więcej parkingów na Warszowie

Więcej parkingów na Warszowie

29 września br. odbędzie się uroczyste zakończenie inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”.

Zakończony projekt jest wynikiem konsekwentnej realizacji ambitnego programu inwestycyjnego Zarządu Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu ukierunkowanego na rozwój portów morskich oraz modernizację infrastruktury dostępu do nich od strony ich zaplecza. Cel inwestycji to zwiększenie powierzchni parkingowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu oraz Terminalu Promowym Świnoujście – wybudowanie i zmodernizowanie placów postojowych, miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych oraz dla samochodów osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), przyśpieszenie średniego tempa obsługi pojazdów ciężarowych w porcie. Dalsze korzyści z inwestycji to poprawa parametrów technicznych dróg poprzez zwiększenie szerokości z 6 do 7 m oraz dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z obecnych 40-60 kN do 115 kN.

Budowa nowych miejsc parkingowych rozpoczęła się w połowie 2014 roku, w ramach systemu „zaprojektuj i zbuduj”. W sumie w obu portach powstało 5 placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha (3 w Szczecinie przy ul. Bytomskiej, Hryniewieckiego i Gdańskiej oraz 2 w Świnoujściu przy ul. Nowoartyleryjskiej oraz Duńskiej i Fińskiej). Zapewniają one miejsca postojowe dla 585 pojazdów, z czego 183 to miejsca przeznaczone dla postoju samochodów osobowych.

Dla samochodów osobowych dokonano przebudowy dotychczasowego parkingu i budowy nowych miejsc postojowych na szczecińskiej Łasztowni. Z kolei place postojowe dla ciężkich pojazdów zlokalizowane są w rejonach przeładunków drobnicowych i masowych w Szczecinie, a także na terminalu promowym w Świnoujściu oraz na wjeździe do Portu Handlowego w Świnoujściu. Część z nich wybudowano od podstaw, a inne przebudowano.

Inwestycja ma niezwykle istotne znaczenie dla sprawnej obsługi środków transportu w portach. W sposób zasadniczy podniesiono bezpieczeństwo ruchu kołowego. Usunięte zostały potencjalne kolizje sprzętu portowego z samochodami ciężarowymi, dotychczas parkującymi na drogach portowych. Poza poprawą infrastruktury drogowej, przy nowo wybudowanych miejscach postojowych, powstało całkowicie nowe zaplecze sanitarne dla kierowców. Podkreślenia wymaga także fakt, że nowo zainstalowany system monitoringu i kierowania ruchem usprawnia zarządzanie i monitorowanie ruchu samochodowego przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie portów, a także przez straż graniczną i służbę celną.

Budowę miejsc postojowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu zrealizowano dzięki funduszom unijnym. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W umowie o dofinansowanie określono wartość zadania na 72,2 mln złotych, zaś maksymalną kwotę dofinansowania na 51 mln złotych.

Monika Woźniak-Lewandowska
Specjalista ds. komunikacji i PR
Dział Handlowy i Marketingu
Port Świnoujście

foto:Andrzej Ryfczyński