Wydział komunikacji do generalnego remontu

Wydział komunikacji do generalnego remontu

Jako członek Stowarzyszenia Grupa Morska – Cała Naprzód oraz osoba, która na co dzień zajmuje się ubezpieczaniem i rejestracją pojazdów poprosiłam radnych by interweniowali w sprawie sytuacji w Wydziale Komunikacji. Konkretnie chodzi o złe warunki lokalowe oraz sposób przyjmowania interesantów. Zaproponowałam radnym z klubu Grupa Morska – Cała Naprzód konkretne rozwiązania problemu, a ci godząc się z tymi postulatami, złożyli na ręce Prezydenta Miasta Świnoujście stosowną interpelację.

W dniu 5 września Prezydent udzielił odpowiedzi na złożoną wcześniej interpelację i jak się okazało również dostrzegł potrzebę usprawnienia funkcjonowania Wydziału Komunikacji. W odpowiedzi Prezydenta dowiedzieliśmy się, że podjęto działania mające na celu poprawę obsługi interesanta oraz zwiększenie ilości dostępnych stanowisk. Dodatkowo w budżecie miasta na ten rok uwzględniono remont Wydziału, w związku z czym w czwartym kwartale powinny rozpocząć się prace remontowe, które znacząco podwyższą standard Wydziału.
Mam nadzieję, że już wkrótce załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji stanie się dla naszych mieszkańców o wiele szybsze i wygodniejsze. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę.

Grażyna Tosnowiec
Stowarzyszenie Grupa Morska – Cała Naprzód