Aneta Zdybel

Aneta Zdybel

Mgr politologii i nauk społecznych, specjalność socjologia na Uniwersytecie Szczecińskim. Podyplomowo studiowała prawo administracyjne i samorządowe, administrację europejską i psychologię zarządzania.

Obecnie dyrektor w Zachodniopomorskiej Grupie Producentów Ryb Sp. z o.o.

Doświadczona działaczka społeczna: członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej, była radna Rady Miasta Świnoujście (2002-2006), w latach 2009-2012 ławnik Sądu Rejonowego w Świnoujściu, od 2016 przewodnicząca Polsko–Niemieckiego Forum Kobiet Euroregionu Pomerania w Świnoujściu. Nominowana do tytułu „Wyspiarz Roku 2008″.
Lubi żeglarstwo, dobrą książkę, przyjemną muzykę, poznawanie różnorodności kultur społecznych, politycznych i gospodarczych.

Szczęśliwa mama Eli i Piotra.