Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta

Komisja Gospodarki i Budżetu

Informacje o pracy Komisji

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Informacje o pracy Komisji

Komisja Rewizyjna

Informacje o pracy Komisji

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Informacje o pracy Komisji

Komisja Uzdrowiskowa i Rozwoju Turystyki

Informacje o pracy Komisji

Komisja Gospodarki Morskiej

Informacje o pracy Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Informacje o pracy Komisji