Praca w komisjach rady miasta

Praca w komisjach rady miasta

Komisja Gospodarki i Budżetu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Komisja Uzdrowiskowa i Rozwoju Turystyki

Komisja Gospodarki Morskiej